Advanced diagnostic focus

  • O nás / Advanced diagnostic focus
  • O nás / Advanced diagnostic focus
  • O nás / Advanced diagnostic focus

O nás

ADF s.r.o. vznikla ako odpoveď na nové trendy v molekulárnej diagnostike. Potreba presnejšej diagnostiky pre nové hnutie tzv precíznej medicíny (Precision Medicine) podnietila prehodnotenie spôsobu akým sa získavajú diagnostické údaje.

Trendy posledného desaťročia v molekulárnej diagnostike smerujú k zrýchleniu, zjednodušeniu a zlacneniu diagnostických metód, založených na extrakcii DNA, RNA a proteínov z tkanív a ich spracovaniu masívnym prístupom. Takýto prístup umožňuje zrýchlenie a zlacnenie diagnostík, avšak zároveň vedie k strate určitých dôležitých informácií, ktoré môžu mať kľúčovú úlohu v klinických rozhodnutiach a v konečnom dôsledku aj v úspešnosti liečby.

Preto sa zakladatelia medzinárodnej skupiny MultiplexDXTM International, ktorého je ADF s.r.o. členom, rozhodli pristupovať ku diagnostike z viacerých strán, zachovajúc komplexitu diagnostickej informácie. Výsledkom prístupu je technológia Multiplex+TM.