Advanced diagnostic focus

  • MultiplexDX bol vybraný ako jedna zo 100 najinovativnejších firiem na Slovensku / Advanced diagnostic focus
  • MultiplexDX bol vybraný ako jedna zo 100 najinovativnejších firiem na Slovensku / Advanced diagnostic focus
  • MultiplexDX bol vybraný ako jedna zo 100 najinovativnejších firiem na Slovensku / Advanced diagnostic focus

MultiplexDX bol vybraný ako jedna zo 100 najinovativnejších firiem na Slovensku

Pozri linku.

TOP 100 innovative businesses Slovakia